Gastronomia w hotelach

Hotelarstwo, będące prężnie działającą branżą, branżą usługową, która jak już wspomniano służy do zaspokajania potrzeb klientów, jest powiązana i to w dość ścisły sposób, także z działalnością gastronomiczną. Świadczenie usług żywieniowych w połączeniu z noclegowymi, jest przecież stałym elementem w wielu hotelach.

Czy usługi gastronomiczne są niezbędnym dodatkiem, czy aby się rozwinąć i rozszerzyć swoją działalność, należy posiadać je w swojej ofercie? Jest to pytanie, na które nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście można by było powiedzieć, że lepiej dawać klientom możliwość przenocowania oraz wyżywienia się, świadcząc tym samym bardzo rozbudowaną usługę.

Jednakże nie wszystkich hotelarzy na to stać, i nie wszyscy są zdecydowani podjąć takowe kroki. Prowadzenie gastronomii nie jest na pewno łatwe.

Gdy chcemy to robić doskonale, musimy zadbać nie tylko, o jakość podawanych potraw, ale także styl ich przygotowania. Wszystko to pociąga za sobą zwiększanie kosztów obsługi, a na to nie wszyscy właściciele mogą sobie pozwolić.