Konie śląskie, czyli ślązaki

Konie śląskie zaczęto hodować już w XIX wieku jako konie do kawalerii, a także jako zwierzęta robocze. Taką rasę chciano utworzyć poprzez skojarzenia koni wschodniopruskich, trakeńskich, angielskich oraz półangielskich. Nie przyniosło to jednak zadowalających efektów. Sukces został osiągnięty, dzięki krzyżówce z rasą oldenburską i wschodniofryzyjską. Teraz dokonuje się podziału ślązaków na dwa rodzaje – stary typ oraz nowy typ. Konia śląskiego można poznać po zgrabnej sylwetce, która pozwala mu na elegancie ruchy. Jego głowa jest duża i osadzona na długiej szyi.

Tułów jest mocny, kłąb wyraźny, a zad dość szeroki. Są to konie średniego wzrostu, który waha się w granicach 158-160 centymetrów. Koń śląski występuje w umaszczeniu siwym, karym, gniadym lub skarogniadym. Konie śląskie, które należą do nowego typu są wyższy, a także szybsze od koni w typie starym. Charakteryzują się skośnymi łopatkami. Ślązaki to konie, które sprawdzają się w rekreacji oraz w sporcie. Odnoszą sukcesy w skokach oraz w ujeżdżaniu.

Są także doskonałymi zwierzętami do hipoterapii.