Kozica – symbol Tatr

Kozica to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr – niestety także jeden z najbardziej zagrożonych. Wszystko rozpoczęło się tak jak w przypadku wielu innych zwierząt od polowań – głównie dla pieniędzy, ale też chęci ozdobienia wypchaną kozią głową swojego domu, co stanowiło pewnego rodzaju trofeum. Były one na tyle intensywne, że populacja kozic tatrzańskich dosłownie otarła się o wyginięcie – w roku 1947 Tatry zamieszkiwało jedynie 26 osobników. Dziś populacja liczy 500 kóz i objęte są one ścisłą ochroną gatunkową.

Ochrona kóz jest szczególnie trudna, ponieważ co jakiś czas występują duże wahania w liczebności populacji. O ile pierwsze z nich można było wytłumaczyć polowaniami, później zwiększonym wypasem bydła, tak ostatnie – mające miejsce w latach 90.XX jest trudne do wytłumaczenia. Najprawdopodobniej przyczyną było po prostu osłabienie się puli genowej kozic tatrzańskich. Do współczesnych zagrożeń tego gatunku należy też zmieniający się klimat, wzrost populacji drapieżników, zwiększona turystyka i zanieczyszczenie środowiska. Pomimo trudności, warto z pewnością też charakterystyczny symbol Tatr ochraniać.