Ochrona foki szarej

Foka szara, głównie dzięki organizacji WWF i podejmowanych przez nich działaniach, zyskała sympatię ogromnej liczby osób w naszym kraju. Kiedyś gatunek ten występował bardzo licznie w okolicy Zatoki Gdańskiej, dziś niestety należy już do rzadkości.

Do tego, iż foka szara stała się zagrożonym gatunkiem przyczynili się głównie rybacy. Fok w zatoce było tak dużo, że musieli oni rywalizować z tymi zwierzętami o ryby. Troska o dobry połów, a co za tym idzie pieniądze, sprawiła, że foki często były przez rybaków zabijane na polowaniach. Dziś jednak, dzięki zainteresowaniu wielu osób, jest szansa, że populacja foki szarej w Bałtyku zostanie odnowiona.

Obecnie głównymi zagrożeniami dla fok jest przede wszystkim brak spokoju, związany z intensywnym rozwojem turystyki, a co za tym idzie zwiększoną obecnością człowieka w naturalnym środowisku tych zwierząt. Z pierwszym czynnikiem zagrażającym fokom łączy się też drugi, czyli zanieczyszczenie środowiska. Chcąc więc chronić te sympatyczne zwierzęta i doprowadzić do odnowy ich populacji musimy dbać o swoje otoczenie.