Ochrona zwierząt domowych

Wszelkie dyskusje dotyczące ochrony zwierząt skupiają się najczęściej na gatunkowej ochrony zagrożonych rodzajów. Ochronie podlegają jednak wszystkie zwierzęta, także te domowe. Poświęcony jest im nawet cały drugi rozdział ustawy o mówiącej o tej kwestii.

Prawo to nakłada na posiadaczy zwierząt domowych szereg obowiązków. Ich właściciele muszą zapewnić swoim pupilom przede wszystkim ochronę przed zimnem, opadami atmosferycznymi i upałami. Obowiązkiem jest także zagwarantowanie zwierzęciu dostępu do wody pitnej, odpowiedniej karmy, a także umożliwienie mu swobodnej zmiany pozycji ciała.

Choć część właścicieli psów, szczególnie tych podwórkowych, o tym zapomina, zwierzę nie może być trzymane na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę – bez żadnej przerwy. Długość uwięzi musi mieć co najmniej 3 metry, a pies mógł się w miarę swobodnie poruszać.

Natomiast każda osoba, która zobaczy porzuconego psa lub kota na uwięzi ma obowiązek powiadomić policję lub Straż Gminną. Pamiętajmy o tym i nie przyczyniajmy się do niepotrzebnego cierpienia zwierząt.