Ustawa o ochronie zwierząt

Wszelkie kwestie prawne związane z ochroną zwierząt zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Ten akt prawny reguluje kilka zasadniczych kwestii dotyczących zwierząt. Są to m.in. zasady: ochrony zwierząt – w tym także żyjących na wolności, transportu zwierząt domowych, uśmiercania i uboju zwierząt, a także te dotyczące wykorzystania zwierząt do celów filmowych, widowiskowych, rozrywkowych, sportowych i innych. Ostatnia nowelizacja tej ustawy miała miejsce w 2012 roku.

www.officefair.com.pl

Zwierzęta – a zwłaszcza poszczególne ich gatunki – są też chronione na podstawie przepisów znajdujących się w ustawie o ochronie przyrody. Był z tym jednak niemały problem, ponieważ ze względu na błąd w legislacji ochrona gatunkowa zwierząt w Polsce między listopadem 2008 a listopadem 2011 praktycznie nie istniała. Stało się tak ponieważ rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące ochrony poszczególnych gatunków zwierząt, było sprzeczne z postanowieniami ustawy. Korektę wprowadzono dopiero w październiku 2012 roku i od tego czasu ochrona gatunkowa zwierząt w naszym kraju działa poprawnie.