Żubry – skarb puszczy białowieskiej

Żubr nieodłącznie kojarzy nam się z Puszczą Białowieską, jako że to właśnie tam skupiona jest ponad połowa jego polskiej populacji. Niewiele osób jednak wie, iż zwierzęta te można spotkać także w Bieszczadach, Puszczy Boreckiej, Puszczy Knyszyńskiej, a także w województwie zachodniopomorskim – głównie w okolicach Drawska Pomorskiego i Mirosławca.

Żubr stał się gatunkiem zagrożonym głównie przez polowania – ustrzelenie tak ogromnego zwierzęcia stanowiło kiedyś niebywałe trofeum. Na ukrócenie tego procederu zdecydowano się jednak już kilka wieków temu. Żubr zaczął być chroniony już w XVI wieku – najpierw na mocy dekretów królewskich, a później ukazów carskich. Obecnie ochronę gatunkową żubra określa bardzo wiele aktów prawnych – zarówno tych wydanych w Polsce, jak i obowiązujących na całym świecie.

Tak wzmożona ochrona nie powinna nikogo dziwić. W 1997 roku na całkowita światowa populacja żubra wynosiła jedynie 2925 sztuk, z czego około 700 żyło w Polsce. Obecnie liczba żubrów wzrosła do 4663, a polska populacja do 1299.