Prawa zwierząt

Prawa zwierząt to idea, która pozostaje w centrum zainteresowania opinii publicznej już od XIX wieku – wtedy powstały pierwsze stowarzyszenia chroniące zwierzęta. Głównym jej założeniem jest to, że zwierzęta mają swoje niezaprzeczalne interesy i prawa, które powinny być szanowane tak samo jak te, które przysługują człowiekowi.

Podstawowym argumentem przemawiającym za traktowaniem zwierząt zgodnie z założeniami tej idei, jest fakt, iż są to istoty o bardzo rozbudowanym życiu, szczególnie w sferach: poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Tak samo jak ludzie, odczuwają one fizyczny ból i przechodzą przez różnego rodzaju stany psychiczne.

Idea praw zwierząt zyskała tak dużą popularność, że zaczęła być doceniania nawet w środowiskach naukowych. Tylko w Stanach Zjednoczonych stała się ona przedmiotem w 125 szkołach prawniczych w całym kraju.

Na świecie są także krytycy praw zwierząt, a swoje argumenty opierają oni głównie na założeniu brytyjskiego filozofa Rogera Scrutona. Według niego, zwierzęta nie powinny mieć żadnych praw, ponieważ nie mają obowiązków. Grupa przeciwników praw zwierząt wciąż pozostaje jednak w znacznej mniejszości.