Stadnina Koni Walewice

Stadnina Koni Walewice jest największą na terenie Polski stadniną, która zajmuje się hodowlą koni małopolskich. Zajmuje się jednak również hodowlą koni angloarabskich oraz sportowych koni szlachetnej półkrwi.

Stadnina koni istniała w Walewicach jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Wówczas hodowano tam konie arabskie oraz orientalne.

Profil hodowli zmienił się jednak po zakończeniu wojny, inny był także po II wojnie światowej. W czasie wojen w stadninie przeważała hodowla koni angloarabskich – wynikało to z zapotrzebowania na te zwierzęta polskiej armii.

Także już po zakończeniu wojny w stadninie kontynuowano hodowlę tej rasy koni. Od 1993 roku stadnina działa jako Stadnina Koni Walewice Sp.

z o. o.

Dzisiaj w stadninie hoduje się przede wszystkim konie angloarabskie czystej rasy. Hoduje się głównie konie sportowe.

Pochodzące z Walewic konie trafiają na wiele aukcji, na których nabywane przez hodowców z Włoch, Niemiec czy Francji. Biorą też udział w wielu dyscyplinach uzyskując nierzadko tytuły czempionów.