Systemy ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem

Problem znacznego wymierania zwierząt to nie nowe odkrycie, to proces który trwa już wiele lat. Dlatego już dzisiaj funkcjonuje wiele systemów, mających na celu zahamowanie tego zjawiska. Warto zwrócić uwagę na dwa najważniejsze, które bardzo dobrze funkcjonują, również w naszym kraju. Mowa oczywiście o ochronie gatunkowej oraz obszarowej, które stanowią jedną całość, uzupełniając się w działaniach.

W początkowym etapie zapewnienia ochrony wydawało się, że system bezpieczeństwa gatunku będzie wystarczający. Niemniej jednak uzupełnienie działań o ochronę obszarową okazało się niezbędne. Bowiem stworzenie rezerwatów przyrody, a także parków narodowych pozwala na zapewnienie zagrożonym gatunkom naturalnych warunków do życia. Wspominana utrata siedlisk, źródła pokarmu i niezbędnej przestrzeni jest tutaj uwzględniona.

Dlatego też ochrona obszarowa powinna obejmować wszystkie gatunki zagrożone wyginięciem, dając im szansę na zachowanie populacji.