Gatunkowa ochrona zwierząt

Gatunkowa ochrona zwierząt to jedna z form ochrony przyrody, która regulowana jest przez dotyczącą tej kwestii ustawę. Jeśli chodzi o zwierzęta zagrożone wyginięciem i żyjące dziko na wolności prawo ustanawia bardzo wiele obostrzeń, zapewniających im wielopłaszczyznową ochronę.

Przede wszystkim nie wolno takich zwierząt zabijać i okaleczać, ponieważ przyczyniamy się wówczas do dalszego zmniejszania się ich populacji. Nie można również zagrożonych wyginięciem gatunków chwytać, transportować, ani przetrzymywać w niewoli, a co za tym idzie posiadać ich żywych lub martwych. Zabronione jest nawet trzymanie w domu części tych zwierząt oraz ich jaj. Ustawa zapewnia także dziko żyjącym zwierzętom ochronę ich siedlisk i ostoi, przez zakaz ich niszczenia.

W Polsce listę chronionych gatunków zwierząt znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 październiki 2011 roku. Jeśli natomiast chcemy dowiedzieć się, jakie gatunki uznane są na terytorium naszego kraju za zagrożone, powinniśmy zajrzeć do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.