Ochrona zwierząt w Unii Europejskiej

Jak mawiała Brigitte Bardot, jedna z najbardziej znanych ambasadorów praw zwierząt na świecie, człowiek powinien traktować zwierzęta z szacunkiem, nie tylko przez ich przynależność do danego gatunku, ale dlatego, iż są to żyjące istoty.

W Europie działa wiele organizacji non-profit, które swoimi działaniami wspierają prawa i ochronę zwierząt na różnych płaszczyznach. Europa na Rzecz Zwierząt zajmuje się głównie opracowaniem i wdrożeniem ustaw, które będą działały dla ich dobra. Królewskie Towarzystwo dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt, czyli najstarsza europejska organizacja, przygotowuje głównie kampanie, które mają przeciwdziałać wykorzystywaniu zwierząt w laboratoriach kosmetycznych, a także zapewnić im odpowiednie warunki transportu i przetrzymywania. Organizacja walczy także o wprowadzenie surowszych zasad dotyczących polowań. Członkowie Lord Dowding Fund For Humane Research udowadniają natomiast, że praca naukowa oparta na testowaniu leków na zwierzętach jest społecznie szkodliwa.

Dla ochrony zwierząt w Europie istotny jest także fakt, że Unia Europejska przychylnie zapatruje się na działania ekologów. Z pewnością ułatwi to działania wszelkim organizacjom i doprowadzi to przyjęcia korzystnych dla zwierząt przepisów prawnych.