Organizacje chroniące zwierzęta

Ochrona zwierząt nie polega tylko na przeciwdziałaniu wyginięciu zagrożonych gatunków, ale także na przeciwstawianiu się złemu ich traktowaniu czy testowaniu na nich leków i kosmetyków. Czas ożywionego zainteresowania ochroną zwierząt to już wiek XIX – wówczas zaczęły powstawać pierwsze ustawy oraz organizacje dbające o te kwestie. Pierwszą z nich było założone w 1824 w Anglii roku Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt. W Stanach Zjednoczonych podobna organizacja powstała 40 lat później.

Współcześnie na świecie istnieje bardzo wiele organizacji zajmujących się prawami zwierząt. Ich działania polegają głównie na organizowaniu akcji informacyjnych, wydawaniu tematycznych publikacji oraz wywieraniu wpływu na władzę, a konkretniej mówiąc ustawodawstwo.

Wciąż jednak rośnie grupa organizacji, która zrzesza aktywistów, a w swoich działaniach upodabnia się do Greenpeace’u. Animal Liberation Front uwalnia zwierzęta z niewoli, powodując przy tym finansowy uszczerbek firm. Nie uważają jednak tego za kradzież – bo według nich zwierzęta to istoty wolne.

Niektóre organizacje są tak radykalne w swoich działaniach, że zostały uznane przez FBI za organizacje terrorystyczne, co wzbudziło bardzo wiele kontrowersji.