Wilk drapieżnik atakowany przez człowieka

Nie ulega wątpliwości, że wilk to gatunek, który potrafi przywołać skrajne emocje. Niemniej jednak to właśnie nieunikniony konflikt z człowiekiem spowodował sytuacje, która doprowadziła do wpisania tych drapieżników na listę zagrożonych wyginięciem.

Obecnie w Polsce żyje nieco ponad osiemset gatunków. Choć w porównaniu do innych zwierząt wynik może być zadowalający, to jednak dla wielu ekologów nie jest to powód do dumy.

Dlatego też ciągle udoskonalana jest ochrona gatunkowa, dzięki której uda się powstrzymać zmniejszanie populacji. Warto zwrócić uwagę, że powszechna opinia o drapieżności wilków nie do końca jest słuszna, bowiem to właśnie człowiek zagraża tym zwierzętom.

Traktowanie ich z góry, jako dzikie i złe, powoduje liczne ataki na pojedyncze osobniki. Poza tym ciągłe zagarnianie terenów leśnych przyczynia się do odizolowania od innych osobników i utratę siedlisk.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, na fakt, że wilki podobnie jaki wiele innych gatunków ginie na skutek zranień, wycieńczenia, czy braku pokarmu.