Wprowadzanie nowych gatunków przez człowieka

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który jest bezpośrednią przyczyną wymierania wielu gatunków zwierząt jest wprowadzanie gatunków nieprzystosowanych do danych terenów. Ma to oczywiście związek z szeroko pojętym rolnictwem oraz hodowlą.

Oczywiście nowe osobniki potrafią dość szybko zaadaptować się w nowym otoczeniu, jednak kosztem rodzimych gatunków. Te inwazyjne gatunki przyczyniają się do wypierania, stwarzania konkurencji, a także traktują pierwotne zwierzęta, jako źródło pokarmu.

Wymieranie wielu gatunków zwierząt w tym przypadku wynika również z postępującej technologii, rozwoju rolnictwa, a tym samym przystosowania terenów do danej hodowli. Chociażby ze względu na stosowanie nawozów, oprysków, a także celowego wytępiania szkodników.

Warto w tym momencie podkreślić, że organizmy modyfikowane genetycznie, również stanowią znaczące zagrożenie dla pierwotnych gatunków. Zatem zakres problemu znikania poszczególnych gatunków to bardzo ważna kwestia, którą należy mieć na uwadze.